Συστήματα Εισβολής
Συναργερμοί

 

line2

Με τον όρο αυτό εννοούμε κάθε σύστημα το οποίο στέλνει ηχητικά και οπτικά σήματα τοπικά, όπως επίσης και κωδικοποιημένα σήματα σε απομακρυσμένο κέντρο Λήψεως Σημάτων, όταν επιχειρηθεί παραβίαση του οπλισμένου συστήματος. Η αποστολή των κωδικοποιημένων σημάτων πραγματοποιείται είτε με ενσύρματο τρόπο όπως διαμέσου τηλεφωνικής γραμμής (DΙΑL UP PSTN– ISDN – ευθεία γραμμή ΟΤΕ κ.ά ) είτε με ασύρματο τρόπο όπως διαμέσου δικτύου κινητής τηλεφωνίας ( GSM 900 – GSM 1800 – κ.α).

Τυπική σύνθεση συστήματος
Ένα σύστημα συναγερμού αποτελείται συνήθως από:


1. Κεντρική Μονάδα Ελέγχου (Control Unit).
2. Μονάδα Κωδικοποιημένης Ψηφιακής Μετάδοσης Σήματος Συναγερμού σε 24ωρο Κέντρο Λήψεως Σημάτων.

3. Μονάδα επικοινωνίας μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας (GSM)
4. Τροφοδοτικό (Power Supply).
5. Μαγνητικές Επαφές για πόρτες, παράθυρα και λοιπά ανοίγματα (Magnetic Contacts).
6. Ανιχνευτές Κίνησης (Detectors).
7. Διάφοροι άλλοι Ανιχνευτές , όπως π.χ Πυρός, Κραδασμών (Vibration Detectors) , Ανιχνευτές,Θραύσης Κρυστάλλων (Break Glass Detectors), ανιχνευτές υγρών , ανιχνευτές θερμοκρασίας, μπουτόν προσωπικής απειλής κ.ά.
8. Φαροσειρήνες  (Audible Alarm Sirens).
9. Σύστημα Παραγωγής Καπνού για μείωση ορατότητας στο χώρο (smoke cloak).

Σύντομη περιγραφή συστήματος
Ο χώρος που θέλουμε να προστατεύσουμε χωρίζεται σε ζώνες ανάλογα με τη χρήση τους και πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητές που θα πρέπει να υπολογίσει ο σύμβουλος ασφαλείας.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

line2