Έλεγχος Πρόσβασης

 

line2

Με τον όρο έλεγχος πρόσβασης (Access Control) εννοούμε την παροχή έγκρισης ή απαγόρευσης εισόδου, όπως και την καταγραφή εισόδου- εξόδου ατόμων και οχημάτων σε ελεγχόμενους χώρους.

Σύνθεση συστήματος

Στην πιο απλή του μορφή, είναι ένα σύστημα ελέγχου πρόσβασης με έναν καρταναγνώστη που ελέγχει μία και μόνο θύρα για την είσοδο ενώ η έξοδος πραγματοποιείται με την χρήση μπουτόν. Συνήθως, ένα σύστημα ελέγχου πρόσβασης αποτελείται από:

1. Κεντρική Μονάδα Ελέγχου.

2. Τοπικό Ελεγκτή (Controller).

3. Καρταναγνώστες (Proximity, Smart, Βιομετρικοί κλπ.).

4. Λογισμικό ( software ) διαχείρισης κινήσεων και διαβάθμισης προσβασιμότητας.

5. Ηλεκτρικές Κλειδαριές - Ηλεκτρομαγνήτες.

6. Εναλλακτικό μπουτόν εξόδου.

7. Κάρτες απλές ή προτυπωμένες (Μαγνητικές, Proximity κλπ.).

Περιγραφή συστήματος

Οι καρταναγνώστες προγραμματίζονται να λειτουργούν με συγκεκριμένες παραμέτρους, οι κυριότερες των οποίων είναι το χρονικό παράθυρο μέσα στο εικοσιτετράωρο κάθε ημέρας και η θέση στην οποία βρίσκονται. Αντίστοιχα προγραμματίζονται και οι κάρτες που φέρουν τα στοιχεία του κατόχου τους. Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία με κάθε διέλευση κάρτας κοντά ή μέσα από τον καρταναγνώστη και με χρήση ή όχι ΡΙΝ, γίνεται σύγκριση στοιχείων προγράμματος καρταναγνώστη και κάρτας. Σε περίπτωση έγκρισης, δίδεται εντολή στην ηλεκτρική κλειδαριά της θύρας ν’ ανοίξει. Οι κάρτες μπορούν να είναι εκτυπώσιμες ή μη, ώστε να μπορούν να εκτυπωθούν διάφορα στοιχεία, όπως φωτογραφίες , λογότυπα εταιριών κλπ, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε εφαρμογής. Τα συστήματα που λειτουργούν με βιομετρικές μεθόδους στηρίζονται στη σύγκριση των πραγματικών και μοναδικών βιομετρικών χαρακτηριστικών του ατόμου, πχ. αποτύπωμα δακτύλου, παλάμης,προσώπου, ίρις οφθαλμού κλπ. Σε περίπτωση επαλήθευσης της βιομετρικής ταυτότητος, δίδεται εντολή στην ηλεκτρική κλειδαριά της θύρας ν’ ανοίξει.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

line2