Συνεδριακά συστήματα

 

line2

Τα συνεδρικά συστήματα χρησιμοποιούνται για την  διεξαγωγή συνεδριάσεων και ποικίλουν σε μέγεθος ανάλογα με τον αριθμό των συνέδρων. Υπάρχουν ενσύρματα και ασύρματα και μπορούν να συμπεριλαμβάνουν συστήματα ψηφοφορίας, μετάφρασης, καταγραφής κ.α.

Ένα σύστημα CONGRESS συνήθως αποτελείται από:

1. Κεντρική Μονάδα ελέγχου συνεδρίασης.

2. Μικρόφωνο συνεδρίασης προέδρου.

3. Μικρόφωνο συνεδρίασης συνέδρου.

4. Καταγραφικό συνεδρίασης.

    Κεντρικές μονάδες ελέγχου CONGRESS

Οι κεντρικές μονάδες συνεδρίασης είναι η καρδιά ενός συστήματος συνεδρίασης. Από τις μονάδες αυτές ο συντονιστής - χειριστής, απευθείας πάνω στη μονάδα ή μέσω υπολογιστή, μπορεί να διεξάγει μία συνεδρίαση βάση των κανόνων που ορίζονται από τον εκάστοτε φορέα που οργανώνει ένα συνέδριο. Επίσης μπορεί να έχει έλεγχο των μικροφώνων, έλεγχο της προτεραιότητας και να κάνει πολλές επιπλέον λειτουργίες, όπως ψηφοφορία, ενσύρματη η ασύρματη μετάφραση της συνεδρίασης σε άλλες γλώσσες κ.α.

Μικροφωνική μονάδα συνεδρίασης

Υπάρχουν δύο είδη μικροφωνικών μονάδων και χωρίζονται σε μονάδες προέδρου, όπου έχει την δυνατότητα να παρέμβει στην διαδικασία της συνεδρίασης, καθώς και στις μονάδες συνέδρων,όπου κάθε σύνεδρος μπορεί να πάρει τον λόγο μετά από μία προκαθορισμένη ενέργεια. Παράλληλα, στο σύστημα μπορούν να συνδεθούν και ενσύρματα ή ασύρματα μικρόφωνα.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

line2