Συστήματα Αναγγελιών

 

line2

Tα συστήματα αναγγελίας-ήχου (PUBLIC ADDRESS) είναι συστήματα μετάδοσης του ήχου σε ανοικτούς ή κλειστούς χώρους, τους οποίους χωρίζουμε σε ζώνες, με σκοπό την μετάδοση μηνυμάτων εκκένωσης, μηνυμάτων ενημέρωσης και μουσικής. Απαιτούνται σε χώρους συνάθροισης μεγάλου αριθμού ατόμων (κτίρια γραφείων, πλοία, νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα,καταστήματα λιανικής κ.α.) κυρίως για περιπτώσεις εκκένωσης και  μπορούν να συνδεθούν με συστήματα πυρανίχνευσης για την αυτόματη αναπαραγωγή προμαγνητοφωνημένων μηνυμάτων. Μικρότερης έκτασης συστήματα χρησιμοποιούνται όπου υπάρχει ανάγκη για μουσική στην οποία να παρεμβάλονται μηνύματα.    

Σύνθεση συστήματος

Ένα σύστημα PUBLIC ADDRESS συνήθως αποτελείται από:

1. Κεντρική Μονάδα ελέγχου αναγγελίας-ήχου.

2. Ενισχυτές ηχείων.

3. Μικρόφωνο αναγγελίας και επιλογής ζωνών.

4. Ηχεία.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

line2