Κλειστό Κύκλωμα CCTV

 

line2

Με τον όρο κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (Closed Circuit TV System) ή σύστημα παρακολούθησης (Surveilance system), εννοούμε κάθε σύστημα που χρησιμοποιεί κάμερες για λήψη εικόνων, οι οποίες μεταφέρονται σε μία οθόνη (Monitor) και καταγράφονται είτε σε Συσκευή Ψηφιακής Καταγραφής (Digital Video Recorder) είτε σε συσκευή δικτυακής καταγραφής (Network Video Recorder) Υπάρχει επίσης η δυνατότητα μεταβίβασης της εικόνας σε απομακρυσμένο σταθμό ελέγχου.


Σύνθεση συστήματος
Ένα σύστημα παρακολούθησης (CCTV) συνήθως αποτελείται από:


1. Σταθερές κάμερες με τους απαιτούμενους φακούς και τα εξαρτήματα στηρίξεως ή και προστασίας.
2. Κινητές κάμερες με τα παρελκόμενα τους.
3. Οθόνη παρακολούθησης εικόνων (Monitor).
4. Συσκευή Ψηφιακής ή Δικτυακής Καταγραφής. (DVR ή NVR)

Περιγραφή συστήματος

Η βάση του συστήματος είναι ο εικονολήπτης (Camera) ο οποίος μπορεί να μεταδίδει το σήμα  είτε αναλογικά (μέσω ομοαξονικού καλωδίου) είτε ψηφιακά μέσω δικτύου ethernet.  Υπάρχουν διάφοροι τύποι καμερών ανάλογα με τη χρήση όπως σταθερές, κινητές , εσωτερικού χώρου, εξωτερικού χώρου, θερμικές, αντιεκρηκτικές κ.α. Το σήμα απο κάθε κάμερα καταλήγει στη συσκευή καταγραφής απο την οποία μπορούμε να δούμε εικόνες σε πραγματικό χρόνο ή καταγεγραμένες . Επίσης είναι δυνατή η εφαρμογή φίλτρων (ανίχνευσης κίνησης, χρονικά, κατεύθυνσης κ.α.) ώστε να παραμετροποιηθεί το σύστημα σύμφωνα με τις απαιτήσεις μας. Στα παραπάνω συστήματα είναι δυνατή η απομακρυνσμένη παρακολούθηση μέσω Η/Υ ή κινητού τηλεφώνου.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

line2